TRAPS

Mini Co Traps - flexible
W051  -  40 x 40 - Black
W049  -  30 x 40 - Black
W050  -  40 x 30 - Black
W048  -  30 x 30 - Black
W051W  -  40 x 40 - White
W049W  -  30 x 40 - White
W050W  -  40 x 30 - White
W048W  -  30 x 30 - White
ReSeal Mini Co Traps - flexible
W051R  -  40 x 40 - Black
W049R  -  30 x 40 - Black
W050R  -  40 x 30 - Black
W048R  -  30 x 30 - Black
W051RW  -  40 x 40 - White
W049RW  -  30 x 40 - White
W050RW  -  40 x 30 - White
W048RW  -  30 x 30 - White
Plain 'P' Co Traps - flexible
W059  -  40 x 40 - Black
W057  -  30 x 40 - Black
W058  -  40 x 30 - Black
W056  -  30 x 30 - Black
W059W  -  40 x 40 - White
W057W  -  30 x 40 - White
W058W  -  40 x 30 - White
W056W  -  30 x 30 - White
Plain 'P' Co Traps - flexible
W055  -  40 x 40 - Black
W053  -  30 x 40 - Black
W054  -  40 x 30 - Black
W052  -  30 x 30 - Black
W055W  -  40 x 40 - White
W053W  -  30 x 40 - White
W054W  -  40 x 30 - White
W052W  -  30 x 30 - White
ReSeal 'P' Co Traps - flexible
W055R  -  40 x 40 - Black
W053R  -  30 x 40 - Black
W054R  -  40 x 30 - Black
W052R  -  30 x 30 - Black
W055RW  -  40 x 40 - White
W053RW  -  30 x 40 - White
W054RW  -  40 x 30 - White
W052RW  -  30 x 30 - White
ReSeal 'S' Traps - flexible
W059R  -  40 x 40 - Black
W057R  -  30 x 40 - Black
W058R  -  40 x 30 - Black
W056R  -  30 x 30 - Black
W059RW  -  40 x 40 - White
W057RW  -  30 x 40 - White
W058RW  -  40 x 30 - White
W056RW  -  30 x 30 - White
Wash Trough Combinations - flexible
W015  -  40 x 300mm - Black
W016  -  40 x 600mm - Black
W015W  -  40 x 300mm - White
W016W  -  40 x 600mm - White
Combo Bath Co Trap & Overflow - flexible
W108  -  40 x 40 - Black
W108W  -  40 x 40 - White
W108R  -  ReSeal 40 x 40 - Black
W108RW  -  ReSeal 40 x 40 - White
Bath Co Trap & Overflow - flexible
W003  -  40 x 40 - Black
W002  -  40 x 30 - Black
W003W  -  40 x 40 - White
W002W  -  40 x 30 - White
W003R  -  ReSeal 40 x 40 - Black
W003RW  -  ReSeal 40 x 40 - White
W002R  -  ReSeal 40 x 30 - Black
W002RW  -  ReSeal 40 x 30 - White
White Bottle Trap Combo
WC126  -  40mm
WC127  -  50mm
Chrome Plastic Bottle Trap Combo
W079/1C  -  40mm
W079/2C  -  50mm
Double Bowl Bottle Trap Set White
W078/1  -  40mm
W078  -  50mm
Double Bowl Bottle Trap Set Chrome Plastic
W078/1C  -  40mm
W078C  -  50mm
Co Shower Tray Trap
WC137  -  40mm
WC124  -  50mm
Co Shower Tray Waste & Trap Combo
WC123  -  40mm
WC122  -  50mm
Shower Tray Trap With Grid
WC136  -  40mm
WC135  -  50mm
Co Shower Traps 40mm
WC125  -  White
WC125C  -  Chrome
Shower Traps
W042  -  Shallow Seal, 40mm - Chrome Grid
W043  -  Shallow Seal, 40mm - White Grid
W044  -  Shallow Seal, 50mm - Chrome Grid
W045  -  Shallow Seal, 50mm - White Grid
W036  -  Medium Seal, 40mm - Chrome Grid
W037  -  Medium Seal, 40mm - White Grid
W039  -  Medium Seal, 50mm - Chrome Grid
W040  -  Medium Seal, 50mm - White Grid
Shower Traps 80 x 80
W117  -  Shallow Seal, 40mm
W115  -  Shallow Seal, 50mm
W118  -  Medium Seal, 40mm
W116  -  Medium Seal, 50mm